یخچال ماشین ارزان

یخچال ماشین servin ، دو کاره است و به گونه ای طراحی شده است که  هم می تواند به عنوان یک یخچال بسیار با کیفیت ، در موقع نیاز می توانید از آن به عنوان یک گرم کن استفاده نمایید و مواد غذایی خود را با استفاده از آن گرم کنید و یا گرم نگه دارید .

ادامه مطلب